Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jáchymov - Argentopyrit - žíla X2 Geschieber

30. 9. 2011

Mineralizace žíly X2

Jako Žíla X-2 byla označena severozápadní struktura, zjištěná na patře Daniel, uzlu Svornost v překopu ZSD VI. V některých dokumentech je označována jako odžilek žíly Geschieber. Žíla byly zachycena překopem v začátku a od překopu pokračuje severozápadním směrem zhruba 320°, sklon ve střední a v jižní části 65° - 80°, v severním okraji 72°. Mocnost žíly je kolísající v průměru 5cm. Pouze v začátku žíly u překopu dochází k rozšíření na 30cm. Báňskými pracemi byla sledována v délce cca 90m včetně negativního nastřelení po křižující SV žíle (10m chodby X-2 D1a). Odebrané vzorky během průzkumu na barevné kovy vykázaly 2000g/t Ag, z ostatních prvků pak v extrémním případě přes 1% Ni. Z mineralogického hlediska je zajímavých pouze prvních 20m žíly. V první naduřené části žíly, cca do 5m od překopu, v žilovině převažuje křemen nad dolomitem. Dutiny na žíle do 10cm. V dutinách tvoří křemen xx do 0,4cm. Na xx křemene narůstá dolomit v xx cca 3mm a výjimečně na dolomit narůstají drobné xx čirého kalcitu. Z rudních minerálů převažuje pyrit v kulovitých agregátech s drobně krystalickým povrchem do 1cm, sfalerit v špatně krystalovaných srůstech do 4mm. Vzácně se v dutinách ve středu žíly objevily stříbrné minerály proustit, argentopyrit ve společnosti markazitu. Markazit vykazuje silné zvětrání. V dalších částech žíly se výplň dolomitová a křemenná vyrovnává. Dutiny do 5cm, většinou s navětralými xx dolomitu. Z rudních minerálů převažuje skutterudit. Do drobných dutin skutteruditu občas narůstají xx proustitu do 1mm.

 
Pyrit – Je nejčastějším minerálem dutin. V dutinách žiloviny vytváří kulovité agregáty s krystalickým povrchem. Na lomu kulovitých agregátů je vidět složení z prismatických xx. Dále v dutinách na dolomitové xx narůstají krychle pyritu do 1mm.
 
Markazit – Doprovází v dutinách stříbrné minerály. Většinou tvoří masivní agregáty bez známek krystalových ploch. Ve výjimečných případech byly pozorovány kopinaté xx. Je postižen silným zvětráváním do náběhových barev.
 
Sfalerit – Objevuje se v první části žíly od překopu. Sfalerit je černý, výjimečně lesklý, většinou ve srůstech xx. Spolu s pyritem tvoří výplň dutin. Narůstá na křemen a dolomit.
 
Galenit – byl nalezen v zrnech 3mm zarůstajících do sfaleritu a pyritu. Objevuje se vyjímečně.
 
Dolomit – Hlavní součást žiloviny. V dutinách xx do 4mm.
 
Křemen – Většinou masivní jako součást žiloviny. V dutinách xx do 3mm. Starší než dolomit. V dutinách byla pozorována posloupnost křemen – dolomit – kalcit
 
Kalcit – Vzácný. Byl nalezen v první části žíly od překopu jako drobné čiré xx narůstající na dolomit.
 
Skutterudit - Hlavní rudní minerál žíly. V začátku žíly se téměř nevyskytuje, v dalším pokračování je však převládajícím rudním minerálem. Tvoří většinou masivní čočky s dutinami do 2cm. Do dutin narůstají drobné xx 2mm. Vzhledem k annabergitu předpokládáme Ni – skutterudit.
 
Proustit – V dutinách skutteruditu narůstají jednotlivě karmínově lesklé xx do 1mm. V první části žíly od překopu se vyskytly srůsty až 3cm z xx 0,5cm. Většina vzorků byla ve společnosti markazitu ve značném stupni přeměny na pyrit a rozkladu. Dá se konstatovat, že nález proustitu nepřeměněný na pyrit byl velice vzácný.
 
Argentopyrit – xx argentopyritu do 2mm narůstaly na markazit a proustit. Dle našeho pozorování je většina argentopyritu přeměněná na pyrit. Nepřeměněný argentopyrit se nachází pouze v jeho druhé generaci. Ta narůstá v drobných černých a dokonale omezených krystalech na markazit a proustit.
 
Pikrofarmakolit - Kulovité agregáty z tenkých jehlic v dutinách na povrchu žiloviny. V UV svítí nevýrazně tmavě fialově. Výskyt po celé žíle
 
Farmakolit - Čiré pravítkovité xx srostlé do trsů v dutinách dolomitu. V UV svítí středně bledě žlutá. V části žíly se skutteruditem
 
Arsenolit – Vzácně nalezen v dutině dolomitu. Tvoří srůsty diamantově lesklých xx do 1mm. V části žíly se skutteruditem.
 
Kottigit – Růžové sametové kuličky do 1mm se sametovým povrchem. Narůstají v dutinách dolomitu. V části žíly se skutteruditem.
 
Annabergit – Nejběžnější sekundární minerál. Tvoří světle zelené práškovité nálety po celé žíle.
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář